Oostzaan 1511BM
0629733657
deprivacyadviseur@outlook.com

Hulp bij privacy

Privacy, Informatiebeveiliging en datalekken toegespitst op de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Hulp bij privacy

De Privacy Adviseur levert hulp bij privacy en het inrichten van de privacy processen conform de AVG. Daarnaast geeft De Privacy Adviseur advies over privacy, ondersteuning bij diverse beleidsstukken en procedures omtrent privacy.
Hieronder kunt u lezen wat privacy betekend. Als u verder scrolt ziet u samengevat welke diensten De Privacy Adviseur levert.

Over Privacy

Wanneer mensen het over privacy hebben, komt vaak het argument ik heb toch niets te verbergen?
Het recht en de keuze om (niet) alles te delen is iets anders als niets te verbergen hebben.

U heeft niets te verbergen?

Het beschermen van de privacy heeft onder andere betrekking op het beschermen van Medische gegevens, financiƫle gegevens, biometrische gegevens, politieke voorkeur, geloofsovertuiging, persoonlijke levenssfeer en gesprekken thuis, social media, e-mail, sms, persoonlijke voorkeuren aan de hand van uw zoekgedrag op internet. Het gebruik van apps of andere diensten. Niet alles hoeft openbaar te zijn.
In deze tijd is het moeilijk bij te houden welke bedrijven uw persoonsgegevens verzamelen.
Privacy en het beschermen van privacy is een ruim begrip en is er dus in allerlei vormen. Samengevat gaat privacy over de bescherming van persoonsgegevens. Privacy is het recht hebben om te leven en te gaan en staan, zonder schending van uw persoonlijke levenssfeer. Privacy is een recht en vastgelegd in verschillende wetten zoals:
artikel 10 lid 1 van de Nederlandse Grondwet;
artikel 8 van het Europees Verdrag inzake de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM);
artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR).
Het beveiligen en beschermen van de privacy wordt vanaf 25 mei 2018 gewaarborgd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is een niet te negeren Europese verordening, die bij overtreding beboet kan worden door de Autoriteit persoonsgegevens.
De Privacy Adviseur ziet het beveiligen van persoonsgegevens als een discipline waarbij de technische- en organisatorische maatregelen behoren bij informatiebeveiliging.

Privacy Advies

Privacy advies en ondersteunende diensten van De Privacy Adviseur:

Bewustwording privacy

Zoals aangegeven behoren technische- en organisatorische maatregelen bij informatiebeveiliging. Zowel bij privacy als informatiebeveiliging is bewustwording een onderschat onderdeel. Het bewustzijn kan binnen uw bedrijf verhoogd worden door middel van diverse maatwerk workshops, presentaties, nulmeting, beleid en procedures. Bewustwording is een integraal onderdeel van informatiebeveiliging en privacy.

Beleid en procedures

De Privacy Adviseur kan uw bedrijf adviseren en assisteren bij het opstellen van een privacy beleid relevante werkafspraken, procedures en richtlijnen die daarbij behoren.

Privacyverklaring

Ondersteuning voor het opstellen van de privacyverklaring. In de privacyverklaring wordt beschreven hoe persoonsgegevens worden verwerkt en hoe het bedrijf onder andere omgaat met cookies

Maatregelen

Maatregelen worden bij de kern van informatiebeveiliging opgesteld.

PDCA en ISO

PDCA en ISO zijn beschreven bij informatiebeveiliging en zijn ook bij privacy van toepassing.Werkwijze van De Privacy Adviseur