Oostzaan 1511BM
0629733657
deprivacyadviseur@outlook.com

Privacy

Privacy, Informatiebeveiliging en datalekken toegespitst op de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacyverklaring van De Privacy Adviseur

Beste bezoeker van https://de-privacyadviseur.nl, De Privacy Adviseur neemt uw privacy zeer serieus. In dit kader is deze privacyverklaring opgesteld. Persoonsgegevens worden te allen tijde zorgvuldig verwerkt en beveiligd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Conform de AVG hoort De Privacy Adviseur u helder te informeren over het privacy- en cookiebeleid en welke rechten u heeft onder de AVG.
Mocht u meer informatie willen of nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met De Privacy Adviseur.Website bezoek

Bij uw bezoek aan deze website worden uw algemene bezoekgegevens op de webserver opgeslagen. Uw IP-adres en uit welk land het IP-adres afkomstig is, de datum en tijdstip van uw bezoek en gegevens die uw browser meestuurt.
Dat kan zijn welke browser u gebruikt (bijvoorbeeld Firefox, of Safari) en welk operating system u gebruikt (bijvoorbeeld Windows 10, OS(x) en welke pagina’s er bezocht zijn.
De doelen om deze gegevens te verzamelen zijn voor het analyseren van het klikgedrag van bezoekers van de website. De gegevens worden gebruikt om de website te monitoren en te verbeteren. De bezoekgegevens worden op Nederlandse servers van een Nederlandse hostingpartij bewaard. De bezoekgegevens worden niet aan derden verstrekt en worden periodiek verwijderd.


Gebruik van cookies

Een cookie is een klein bestandje dat bij een bezoek aan website’s geplaatst wordt op uw computer.
Voor uw privacy maakt De Privacy Adviseur geen gebruik van cookies.


Social media knoppen

Op https://de-privacyadviseur.nl zijn knoppen geplaatst om door te linken naar social media accounts van De Privacy Adviseur.
De social media accounts van De Privacy Adviseur zijn zo ingesteld dat er zo min mogelijk gegevens worden opgeslagen. Echter is deze privacyverklaring niet van toepassing op de social media accounts van De Privacy Adviseur. Om inzage te verkrijgen hoe de social media bedrijven uw gegevens verwerken, kunt u de privacyverklaring van Linkedin, Facebook en Twitter lezen.


Uitvoering van overeenkomsten

Bij het aangaan van een overeenkomst met De Privacy Adviseur, worden uw (persoons)gegevens verwerkt voor het uitvoeren van de overeenkomst en het onderhouden van de daaruit vloeiende klantrelaties en marketing activiteiten.
De volgende gegevens worden hiervoor verwerkt:
Bedrijfsnaam, bedrijfsadres met postcode en plaats, bedrijfstelefoonnummer, relevante fiscale bedrijfsgegevens, naam van de contactpersoon, e-mailadres van de contactpersoon en het telefoonnummer van de contactpersoon.
Deze gegevens worden gebruikt voor het sluiten of afwikkelen van de overeenkomst. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is. Na uitvoering of afwikkeling van de overeenkomst worden de gegevens vernietigd, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze gegevens langer te bewaren.


Beveiliging

Artikel 32 van de AVG verplicht De Privacy Adviseur om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Om zorg te dragen dat uw persoonsgegevens worden beveiligd heeft De Privacy Adviseur passende maatregelen getroffen om ongeautoriseerde toegang en misbruik van persoonsgegevens te beperken.
Persoonsgegevens worden bij voorkeur digitaal en versleuteld verwerkt (bijvoorbeeld bij het verzenden van een e-mail en het opslaan van facturen) door De Privacy Adviseur.
Toegangscontrole bij voorkeur met 2 factor, of multifactor authenticatie. (Inloggen op de webmail met gebruikersnaam, wachtwoord en een extra code).
Dataopslag bij voorkeur binnen de EU.


Toepassing van deze privacyverklaring

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van knoppen op deze website te bezoeken zijn zoals bijvoorbeeld de socialmedia accounts van De Privacy Adviseur.
De Privacy Adviseur geeft u het advies om te allen tijde de privacyverklaring van derden websites te lezen voordat u gebruik maakt van deze websites.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

De Privacy Adviseur behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd. U kunt op de hoogte blijven van deze wijzigingen door regelmatig de privacyverklaring door te nemen.


Rechten van betrokkenen

Wanneer u met De Privacy Adviseur een overeenkomst bent aangegaan of diensten heeft afgenomen en dus een klantrelatie heeft, heeft u conform artikel 15 van de AVG het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Conform artikel 16 het recht op correctie van persoonsgegevens of conform artikel 17 het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).
Mocht u gebruik willen maken van deze rechten, kunt u een e-mail sturen naar De Privacy Adviseur. Mocht u schriftelijk willen reageren, neem dan telefonisch contact op voor het postadres.
Na het ontvangen van uw verzoek behoort De Privacy Adviseur binnen vier werkweken te reageren op uw verzoek.


Klachten

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt De Privacy Adviseur deze serieus en kunt u deze te allen tijde bij ons indienen.
Op grond van de privacywet heeft u het recht om een klacht in te dienen tegen verwerkingen van uw persoonsgegevens van De Privacy Adviseur bij de Autoriteit persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Autoriteit persoonsgegevens.